Škola zdraví & vnitřní stability

Cesta ke zdraví

V listopadu 2018 jsme ve spolupráci s www.ewainstitut.cz zahájili 1. běh ročního výukového projektu v rámci celoživotního vzdělávání s názvem "škola zdraví a vnitřní stability". Studium je určeno všem, kteří mají zájem na své životní cestě postoupit dále prostřednictvím seberozvoje. Vycházíme z letitých zkušeností s klienty a jejich hlavních negativních myšlenkových procesů, na které je třeba se podrobně zaměřit, minimalizovat napětí a rozvinout vlastní vnitřní aktivní principy do tvůrčích formací.

Pokud je vám blízká úvaha: "necítím se komfortně v určité oblasti svého života a chci na sobě pracovat, převzít veškerou zodpovědnost za svůj život a tím se stát i jeho vědomým tvůrcem", potom je toto studium určené právě pro Vás. 

Cíle: Proč zvolit tuto formu studia? 

Proniknete k principům přírodní tradiční medicíny a alternativních metod, které budete následně schopni praktikovat ve svém životě.

Pochopíte, jak funguje Vaše fyzické a psychické tělo a jak jej ovlivňují přírodní procesy.

Nahlédnete do vlastního nitra a poznáte příčinu souvislostí.

Zažijete skupinové sdílení a zpětnou vazbu.

Objevíte skryté možnosti osobnosti a prohloubíte svoji intuici.

V praktických částech budete aktivně zapojeni do vlastní práce na sobě.

Budete mít k dispozici pestrý výběr témat.

Získáte více praktických a teoretických možností tak, abyste byli schopni co nejlépe vytvořit svůj "vlastní návod řešení na míru"

Běh sestavuje 10 tématických celků, které mají svoji danou posloupnost, ve kterých se prolíná teoretická část s praktickou, tak aby Vám dala co nejsrozumitelnější komplexní obraz.

Je možné navštívit i jeho jednotlivé části dle Vašich znalostí. Programy poběží vždy 1x za měsíc - v sobotu od 10.00 do 19.00 ve Školícím centru na ulici Husova 13 /2.patro. V neděli bude pokračovat prohlubující webinář od 10.00 do 13.00, kde se budou podrobněji rozebírat témata předchozího dne a řešit případové studie a přípravy na praktickou část.

CENA: 1300,- pro zájemce o ucelený cyklus 10ti přednáškových bloků

1800,- pro jednotlivé výukové bloky

Rezervace: info@ewainstitut.cz

Tematické okruhy


PSYCHOTERAPIE
 • druhy a možnosti psychoterapie
 • síla myšlenky: základy kognitivně-behaviorální terapie
 • terapie zaměřená na člověka
 • pozitivní afirmace, vytvoření mentální mapy
 • praktická zkušenost skupinové psychoterapie

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA, VÝŽIVA, PSYCHOSOMATIKA

 • rovnováha mezi jednotlivými orgány a duševními procesy
 • lidské tělo a jeho vnitřní i vnější propojenost, objasnění funkcí orgánů z pohledu emoční linie a jejich vzájemné vztahy
 • výživa dle principů TČM - predispoziční zátěž, stanovení orgánové zátěže na základě výpočtu genetické matrice, energie potravin, stravování při jin/jang deficitu či přebytku, výživa v rámci ročních období
MOXOVÁNÍ, BAŇKOVÁ TERAPIE, AKUPRESURA

ZÁKLADY EFT A PRÁCE S NLP 

 • intenzivní jednodenní kurz léčebné techniky "Emotional Freedom Techniques - techniky emoční svobody" a psychoterapeutické metody "neurolingvistického programování"
 • prohloubení techniky EFT při práci na meridiánech
 • nové poznatky z praxe, řeč těla v klidové fázi
 • hlavní akupunkturní body ovlivňující psychiku a jejich ošetření

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

 • efektivní komunikace vs. komunikační fauly
 • aktivní naslouchání
 • jak poskytovat reflexi
 • jak rozpoznat manipulaci

MOC PODVĚDOMÍ

 • techniky vedoucí ke správnému rozhodnutí
 • proč se nám opakují stejné situace
 • epigenetika a změny v chování
 • práce s časoprostorovou mapou
 • bilanční schémata a hlubší porozumění situace
 • síla myšlenek - konstruktivní vs. destruktivní mysl
 • tvůrčí mysl - tvorba prostoru pro realizaci
 • jak převzít situaci do svých rukou

TECHNIKY ARTETERAPIE a sebevyjádření

STRESS MANAGEMENT

 • cvičení pro zvýšení energie a dobré nálady
 • mapování zdrojů stresu a zdrojů radosti
 • duševní hygiena: hledání životní rovnováhy
 • základy relaxace a meditace

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

 • vnitřní konflikty a možnosti jejich řešení
 • mapování vlastního stylu při řešení konfliktů 
 • mapování konfliktních situací v životě
 • strategie řešení konfliktů

FALUN GONG

 • Qigongové (čchi-kungové) cvičení: prastará metoda zušlechťování těla a mysli, soubor pěti cvičení, které účinně působí na zlepšení zdraví a zvýšení úrovně energie, první čtyři se cvičí ve stoji a páté je meditační (pro jednotlivé orgány) a provádí se v sedě, pohyby jsou plynulé, jemné a pomalé, samotná cvičení jsou lehce naučitelná a mohou je cvičit lidé všech věkových kategorií

ETIKOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKA

 • alternativní cesty
 • celostní přístup k člověku
 • hledání příčiny všech potíží v duševně duchovní oblasti
 • jak ovlivňuje stav duše naše tělo
 • psychosomatikem sám sobě
 • jak vyslyšet varovné signály v těle ještě, než se objeví
 • poznání sebe sama z pozice hledajícího
 • technika zrcadel - skupinová cvičení

RELAXACE A MEDITACE

 • vedení relaxačních a meditačních technik

TÉMATICKÉ OKRUHY/ GARANCE STUDIA

PŘÍRODNÍ VĚDY/tradiční čínská medicína, praktická cvičení - Mgr. Eva Osvaldová

PSYCHOLOGIE/psychoterapie, řešení konfliktů, terapie pohybem - Mgr. Monika Skutková