Psychoterapie

Psychoterapie pro děti a dospělé

Psychoterapie pro dospělé

Psychoterapii si můžete představit jako společnou cestu, kterou vás provázím tak, abyste na ní nalezli posílení pro řešení vašich životních situací. Vycházím z předpokladu, že v každém z nás se nachází velký vnitřní potenciál pro jakoukoliv změnu nebo seberozvoj. A mým cílem je tento potenciál ve vás podpořit a rozvíjet. Můžete si tento proces představit tak, jako když zasadíte květinu a dáte jí ty správné podmínky a podporu pro život, aby mohla vyrůst a vykvést. Mé základy terapie se opírají o Přístup zaměřený na klienta (PCA). Zároveň však k terapii přistupuji integrativně-celostně a využívám všechny své poznatky i z dalších terapeutických přístupů a terapie zaměřené na tělo tak, aby pro vás terapie byla co nejvíce nápomocná. Základem je tedy nápomocný rozhovor a podle potřeby můžeme využít dalších forem práce: relaxace, imaginace, práce s domácími cvičeními, nácvik určité dovednosti a jiné. První setkání slouží především k vzájemnému sdílení očekávání a stanovení cílů terapie.

Psychoterapie pro děti

Děti potřebují odlišný specifický způsob spolupráce. V závislosti na věku dítěte využíváme více herních prvků a práci s různými figurkami, malování, modelování, práci s obrázky a kartičkami. Setkání s dítětem předchází úvodní schůzka s rodičem/rodiči, na které si domluvíme cíle spolupráce. Více času také věnujeme vzájemnému poznávání pro vytvoření amosféry bezpečí a důvěry.

S čím vám mohu pomoci

Dospělí

 • skleslá nálada, smutek, deprese
 • strach, obavy, panika
 • úzkosti
 • stres a jeho zvládání
 • psychosomatické obtíže
 • partnerské obtíže
 • zvládání náročných životních situací
 • nespokojenost v pracovní oblasti
 • hledání smyslu života
 • seberozvoj
 • a jiné

Děti

 • strachy, úzkosti, zvládání trémy
 • výbuchy vzteku, agresivita
 • školní obtíže
 • obtíže s učením
 • potíže v třídním kolektivu
 • kariérové poradenství
 • a jiné