Jak zvládnout konflikt?

29.04.2019

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity učím předmět Řešení konfliktů. Se studenty psychologie jsme mapovali efektivní způsoby zvládání konfliktů. Pojďme se podívat, jaké způsoby studenti vybrali na základě svých vlastních zkušeností.


Mezi nejefektivnější způsoby zvládání studenti zařadili: vhodné načasování řešení konfliktu, pojmenování problému, snahu o pochopení druhého a uznání jeho pocitů, snahu o vyřešení/uzavření konfliktu, kompromis, uznání vlastní chyby a omluvu, nadhled a vyhnutí se konfliktu (zvláště v případě nesmyslného sporu).

Tyto způsoby si můžeme představit například jako jednotlivé fáze řešení konfliktu nebo jako spektrum možností, které v danou chvíli máme. Ukažme si to na příkladu partnerského konfliktu. Partner přichází opakovaně pozdě domů z práce a nám tato situace vadí.

  1. Načasování - konflikt otevřeme v době, kdy je partner odpočatý/najezený
  2. Pojmenování problému - problém popíšeme nehodnotícím, popisným způsobem - například: "Tento týden jsi přišel třikrát domů po deváté hodině večer a mně to vadí, protože bych s Tebou chtěla trávit více času." (nikoliv "zase jdeš pozdě")
  3. Pochopení druhého/uznání pocitů - snažíme se situaci partnera vnímat z jeho pohledu - například: "Vím, že teď řešíte v práci důležitý projekt a je toho na Tebe hodně a jsi unavený..."
  4. Snaha o vyřešení konfliktu - vyjádření vůle a ochoty konflikt řešit - například: "Ráda bych, abychom to spolu probrali a našli společné řešení, které by vyhovovalo nám oběma. Napadá Tě něco?"
  5. Kompromis - společné hledání průniku možných řešení
  6. Nadhled - do konfliktu nezatahujeme minulé křivdy a viny, mluvíme s klidem
  7. Ocenění - poděkujeme partnerovi za ochotu konflikt řešit (i když v danou chvíli nemusíme najít konečné řešení)

Uznání vlastní chyby a vyhnutí se jsme v této situaci nevyužili (ocenění bylo doplněnou autorkou).

Dalšími zmíněnými, ale nakonec nezahrnutými možnostmi bylo udělání si pauzy (odložení konfliktu na dočasnou dobu), fyzický dotek, vnímání svých emocí, soustředění se na aktuální konflikt (nezatahování minulých křivd), vlastní upřímnost, klidné jednání, komunikace bez urážek a ustoupení.

Když se dostanete do konfliktu, zastavte se a uvědomte si, co je vaším cílem, jestli chcete "vyhrát" a mít za každou cenu pravdu nebo budovat vztahy založené na sdílení a porozumění.

Přeji vám mnoho klidu a trpělivosti ve vašich konfliktech.